Valguse festival on valguse ja valguspõhiste tehnoloogiate festival, mis annab võimaluse saada kokku ja jagada oskusi ning teadmisi valgusest. Festival avab valguse olemuse teaduslikust ja kunstilisest küljest.

Valguse festival on algusest peale kandnud rahvusvahelise kosmose nädala eesmärki - tugevdada sidet kosmose ja ühiskonna vahel. Lisaks on festival võtnud endale ülesandeks teadvustada valguse otsest ja kaudset mõju inimesele ning keskkonnale. Festival loob sotsiaal-kultuurilise platvormi, kus saavad kokku kunstnikud, sepad, teadlased, arstid ja ettevõtjad.

Selle aasta festivali peateema on inspireeritud rahvusvahelise kosmosenädala deviisist "Space Unites The World". Ka sel aastal on teaduse alal külastajatel võimalus valgusest kui nähtusest rohkem teada saada ja etenduskunstide alal kogeda inspireerivaid stseene tantsijate, laulja, valguse ja muusika sümbioosist.

Festival saab teoks tänu headele toetajatele, kelle hulka võid kuuluda ka sina!