Kui Sulle meeldib Valguse festival, siis saad seda toetada annetusega. Sinu toetusega katame festivali korraldusega seotud kulusid, alates pargi valgustamisest kuni meeskonna majutamiseni.Valguse festivali korraldab Guerrilla Kunstide Trupp.
MTÜ Guerrilla Kunstide Trupp
EE967700771002513549
Selgitusse märgi sõna "valgus"Meie head toetajad: